Crystal Structures Editor

Structure Builder - Crystal Structures Editor

Structure Builder jest apliakcją umożliwiającą użytkownikowi tworzenie struktur krystalicznych. Jest to oprogramowanie posiadające funckjonalność podobną do oferowanej przez komercyjne i open source'owe programy takie jak: GoVasp i XCrysDen. W skład apliakcji wchodzą: interfejs do tworzenia danych wejściowych (NanoStruct Builder) oraz graficzny edytor (Nano Editor). Pierwszy z nich generuje geometrię współrzędnych krystalograficznych na podstawie zdefiniowanych: grupy symetrii, wektorów sieci przestrzennej oraz kątów. Stworzona geometria stanowi dane wejściowe do drugiej części aplikacji - Nano Editora. Nano Editor umożliwia tworzenie, edytowanie oraz manipulację super komórek. Ponadto daje możliwość wygenerowania pliku będącego wejściem dla pakietu Abinit.