NanoClient

NanoClient "opakowuje" program Abinit, umożliwiając dokonywanie symulacji struktur nanocząsteczek. Ponadto udostępnia graficzny interfejs, za pomocą którego można wykonywać, organizować i wizualizować wyniki eksperymentów obliczeniowych. Umożliwia także dostęp do poszczególnych symulacyjnych programów naukowych poprzez sieć. Każda wykonana symulacja może być przechowywana jako osobny przypadek (case), bądź też można tworzyć grupy podobnych przypadków.

Aplikacja posiada dwa widoki, wylistowane poniżej.