Menadżer Plików (File Manager) - instrukcja użytkownika

 • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 's:1:\"1\";' WHERE name = 'image_gallery_nav_vocabulary' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.
 • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 'a:1:{i:0;s:13:\"primary-links\";}' WHERE name = 'menu_expanded' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.

Wstęp

Obecnie jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w pracy na komputerze jest oprogramowanie służące do przeglądania jego zasobów. Każda platforma posiada własny sposób zarządzania plikami, katalogami lub też innymi strukturami danych. Pierwszym dobrze znanym menadżerem plików był Norton Commander dostępny latach 90-tych na platformę DOS. Z biegiem lat i ewolucją systemów operacyjnych zmianie uległy również przeglądarki plików. Każdy dostawca systemów przedstawił swoja wersje oprogramowania do zarządzania danymi - Apple stworzył przeglądarkę Finder a Microsoft – Explorer. Jednak rozwiązanie, w którym użytkownik może przeglądać dwie różne lokacje zasobów w jednym momencie, w dwóch wertykalnie podzielonych panelach nadal pozostaje najczytelniejsze i najłatwiejsze w obsłudze. Z tego powodu na większość platform dostępne jest oprogramowanie przypominające Norton Commandera. Na przykład dla systemów Unix stworzony został Midnight Commander, dla systemów MS Windows powstał Total Commander a dla systemów Mac OS – muCommander. Menadżer Plików jedna z aplikacji wchodząca w skład Vine Toolkit daje funkcjonalność taką jak wymienione narzędzia jednak dzięki pracy w środowisku przeglądarek internetowych jest w pełni przenośny na inne platformy.

Podstawy

Główne okno programu Menadżer Plików (Rysunek 1) podzielone jest na dwa panele – lewy i prawy. W każdym panelu użytkownik może wybrać jaki system plików chce przeglądać. Systemy plików definiowane są przez administratora w odpowiednim pliku konfiguracyjnym. W chwili obecnej Vinetoolkit obsługuje następujące systemy plików:

 • GT4 – GridFTP
 • Unicore 6
 • Portal File System (system plików obsługujący zasoby użytkownika po stronie portalu)
 • WebDav
 • Gria 5.3
 • iRODS
 • DMS (Data Management System)

Rysunek 1. Okno główne Menadżera PlikówRysunek 1. Okno główne Menadżera Plików

W górnej części każdego z paneli (Rysunek 2) znajduje się rozwijana lista, z której użytkownik może wybrać system plików na jakim chce pracować. Po wybraniu jednego z zasobów wyświetli się lista dostępnych plików i katalogów. Rysunek 1 przedstawia dwie różne listy plików w oddzielnych panelach. Poza nazwą plików z listy można również odczytać datę ostatniej modyfikacji, rozmiar oraz typ – czy jest to plik czy katalog.

Rysunek 2. Wybór systemu plikówRysunek 2. Wybór systemu plików

Zmiana katalogu może odbyć się na dwa sposoby. Pierwszym jest wpisanie ścieżki do katalogu w pole tekstowe znajdujące się pod listą wyboru systemu plików. Przejście do katalogu nadrzędnego może odbyć się poprzez kliknięcie na zieloną strzałkę obok pola tekstowego. Drugą metodą na zmianę katalogu jest podwójne kliknięcie przyciskiem myszki na wybranym katalogu. Metody te są najbardziej intuicyjne i najczęściej spotykane w innych menadżerach plików.

Operacje na plikach

Menadżer Plików pakietu Vinetoolkit pozwala na wykonanie podstawowych operacji na plikach pochodzących z różnych systemów. Do operacji tych należą:

 • kopiowanie plików
 • usuwanie plików
 • zmiana nazwy pliku
 • pobieranie plików
 • wysłanie plików do zdefiniowany system
 • otwieranie plików przy pomocy spokrewnionych aplikacji
 • tworzenie katalogów
 • zmiana nazwy katalogu

Kopiowanie plików następuje poprzez zaznaczenie pliku i przeciągnięcie go do wybranej lokacji. Pojedyncze kliknięcie lewego przycisku myszy powoduje zaznaczenie pliku, natomiast podwójne kliknięcie powoduje jego otwarcie w spokrewnionej aplikacji. Jeśli żadna aplikacja nie została spokrewniona z plikiem nastąpi zapisanie go na dysku lokalnym w wybranej przez użytkownika lokacji.

Zmiana nazwy pliku lub katalogu odbywa się za pośrednictwem menu kontekstowego pliku, do którego użytkownik ma dostęp po zaznaczeniu wybranego obiektu i kliknięciu na nim prawym przyciskiem myszy. Inne funkcje dostępne z menu kontekstowego to usuwanie wybranego obiektu oraz pobranie pliku na dysk lokalny.

Poniżej listy plików znajdują się przyciski służące do wysyłania plików na określony system plików oraz tworzenie nowych katalogów. Po kliknięciu na przycisk „Wyślij plik” użytkownik będzie miał możliwość wyboru pliku z dysku lokalnego. Wybranie przycisku „Stwórz katalog” spowoduje otwarcie okna dialogowego pozwalającego na wpisanie nazwy katalogu, który chcemy utworzyć.