Credential Manager - instrukcja użytkownika

  • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 's:1:\"1\";' WHERE name = 'image_gallery_nav_vocabulary' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.
  • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 'a:1:{i:0;s:13:\"primary-links\";}' WHERE name = 'menu_expanded' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.

Credential Manager - umożliwia użytkownikowi pobranie krótkoterminowych proxy w portalu. Aplikacja jest dostępna dla użytkowników zalogowanych np. pod zakładką Konfiguracja lub Configuration.

Ekran powitalny wygląda tak:

Widok główny Credential ManageraWidok główny Credential Managera

Użytkownik dodaje nowy Credential za pomocą przycisku New Credential.

Wówczas w dolnej części pojawia sie formularz w którym należy wypełnic odpowiednie pola:

Formularz dla nowego credentialaFormularz dla nowego credentiala

Label – dowolna etykieta
User name – nazwa konta na serwerze MyProxy (np.: ustawione w Certificate Managerze)
Name - pole nieużywane w większości przypadków
Lifetime – czas życia proxy certyficatu w portalu (w sekundach)
Passphrase - hasło do konta na MyProxy serwerze (np.: ustawione w Certificate Managerze)

Po poprawnym pobraniu credentiala (inaczej proxy certyfikatu) w tabelce pojawi się odpowiedni wpis:

Pobrany proxy certyfikat w tabelcePobrany proxy certyfikat w tabelce

W każdej chwili można deaktywować dany proxy certyfikat za pomocą przycisku 'Deactivate credential'.

Przycisk 'Edit credential' pozwala na edycję już wcześniej zdefiniowanego credentiala.

Przycisk 'Delete credential' pozwala na usuwanie credentiali.

Single Sign-On

Aby umożliwić automatyczne pobranie certyfikatu, to oprócz użycia tej samej nazwy użytkownika oraz hasła zarówno do konta portalowego jaki i na serwer MyProxy, należy dodać mapowanie nazwy wyróżnionej certyfikatu do konta w portalu.

Obok tabeli z prawej storny mamy dostępny komponent do tworzenia takich mapowań. Wystarczy je zdefioniować raz na początku.

Główny widok wygląda tak:

Komponent do ustawiania mappinguKomponent do ustawiania mappingu

Aby dodać mapowanie wciskamy przycisk 'Change mappings'.

Wówczas pojawia nam się okno z listą dostępnych nazw wyróżnionych certyfikatów ktorych proxy były wcześniej pobierane i widczne w tabeli obok.

Ustawienie mapowaniaUstawienie mapowania

Należy przeciągnąć myszą wybrane nazwy na lewą stronę do kolumny 'Mappings'. Poźniej można zamknąć okno.

Po czym widok zmienia się i widać, które nazwy są aktualnie zmapowane do konta:

Widok z ustawionym mapowaniemWidok z ustawionym mapowaniem

Po tej operacji, jeśli użytkownik wyloguje się i zaloguje następnym razem, proxy będzie pobrane w sposób automatyczny.