Reply to comment

  • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 's:1:\"1\";' WHERE name = 'image_gallery_nav_vocabulary' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.
  • user warning: Table 'variable' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE variable SET value = 'a:1:{i:0;s:13:\"primary-links\";}' WHERE name = 'menu_expanded' in /var/www/vinetoolkit.org/includes/bootstrap.inc on line 609.

Crystal Structures Editor

Structure Builder - Crystal Structures Editor

Structure Builder jest apliakcją umożliwiającą użytkownikowi tworzenie struktur krystalicznych. Jest to oprogramowanie posiadające funckjonalność podobną do oferowanej przez komercyjne i open source'owe programy takie jak: GoVasp i XCrysDen. W skład apliakcji wchodzą: interfejs do tworzenia danych wejściowych (NanoStruct Builder) oraz graficzny edytor (Nano Editor). Pierwszy z nich generuje geometrię współrzędnych krystalograficznych na podstawie zdefiniowanych: grupy symetrii, wektorów sieci przestrzennej oraz kątów. Stworzona geometria stanowi dane wejściowe do drugiej części aplikacji - Nano Editora. Nano Editor umożliwia tworzenie, edytowanie oraz manipulację super komórek. Ponadto daje możliwość wygenerowania pliku będącego wejściem dla pakietu Abinit.

Reply

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Images can be added to this post.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.